Het traject

Voorafgaand aan een coachingstraject vindt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Op grond van dit gesprek wordt een offerte en een samenwerkingsovereenkomst gemaakt. Na acceptatie van de offerte en de overeenkomst tussen coach en gecoachte gaat het traject van start. Een coachingstraject is geheel op maat gemaakt. Er geldt een minimum aantal zittingen. In de meeste situaties blijken vijf tot tien coach gesprekken voldoende te zijn. Bij een individueel traject is de gespreksduur 1 uur. De zittingen vinden gemiddeld een keer per twee weken plaats.

Van de coachee wordt verwacht dat hij/zij:

  • Na kennismaking, gemotiveerd is om gecoacht te worden;
  • Bereid is naar zichzelf te (leren) kijken;
  • Gemaakte afspraken nakomt;
  • Bij begin van het traject persoonlijke doelen formuleert, eventuele in overleg met de naaste (werk)omgeving, die de leidraad voor het coachtraject vormen.

De rol van de coach

De coach fungeert in het hele proces als instrumenteel klankbord en stimulator van kritische maar respectvolle zelfbeschouwing. Daarnaast is zij de deskundige die ervaringen of conclusies voor de gecoachte in een breder kader kan plaatsen. De coach ondersteunt de gecoachte in de vorm van advisering en nabespreken van de opdrachten.

Duur: 1 uur.
Kosten: €100,- inclusief voorbereiding, exclusief BTW en reiskosten

‘Met ziel en zakelijkheid’

Begeleide intervisie voor leidinggevenden en managers.

Collegiale consultatie

Werkwijze op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid

Coaching en Supervisie

Een stijl van begeleiden waardoor de ander uit zichzelf in beweging komt