Netwerken, de toegevoegde waarde bij consultatie.
Een netwerk kenmerkt zich door zijn samenstelling, de onderlinge afhankelijkheid van de leden, de bereikbaarheid en gevarieerdheid van de groep en de mate van de onderlinge verbondenheid. Een goed uitgebouwd netwerk kan voorzien in ondersteuning op emotioneel en rationeel niveau. Ook kan het zorg dragen voor waardering en feedback naast praktische hulp en sociale contacten. Wanneer iemand een collegiaal consult wil organiseren kijkt hij in zijn netwerk wie zo deskundig mogelijk kan inspelen op de zo nauwkeurig mogelijk geformuleerde probleemstelling. Dus echt tijd en ruimte maken voor een gesprek dat minstens een à anderhalf uur in beslag neemt. De juiste keus van de meest geschikte consultgever is dus essentieel. Daarbij dient gerealiseerd te worden dat een vraagstelling op emotioneel niveau misschien door iemand anders opgepakt moet worden dan wanneer het om een zingevings- of een strategische vraagstelling gaat. Misschien moet het netwerk daaraan aangepast worden: het kan geen kwaad om de kwaliteit daarvan door te lichten. Bij een collegiaal consult spelen echtheid, acceptatie en invoelingsvermogen daarom een grote rol. Ga verbinding met elkaar aan, dan is het makkelijker de ander te accepteren in hoe hij of zij is. De authenticiteit van beide gesprekspartners is daarmee gerespecteerd. De training bestaat uit drie onderdelen.
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt het begrip ‘collegiale consultatie” verhelderd en staat het zicht krijgen op eigen deskundigheid centraal. In de tweede bijeenkomst wordt gewerkt aan het in kaart brengen van het eigen netwerk en aan netwerkontwikkeling. De derde bijeenkomst staat geheel in het teken van een consultatie contact verzorgen en het hanteren van de consultatie fasering door dit in het collegiale consultatiegesprek te oefenen.

Duur: 3 bijeenkomsten van 2 uur.
Groepsgrootte: minimaal 6 maximaal 10 personen
Kosten: €720,- inclusief voorbereiding exclusief BTW en reiskosten

‘Met ziel en zakelijkheid’

Begeleide intervisie voor leidinggevenden en managers.

Collegiale consultatie

Werkwijze op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid

Coaching en Supervisie

Een stijl van begeleiden waardoor de ander uit zichzelf in beweging komt