Persoonlijke stijl:

Respectvol confronterend, betrokken, vrien­delijk doortastend, vasthoudend soepel, creatief en punctueel, inspirerend, leven­ digheid en humor.

Resultaat:

Inzicht, kennis, gedragsverandering, positio­nering, ontwikkeling, effectief functioneren.

‘Met ziel en zakelijkheid’

Begeleide intervisie voor leidinggevenden en managers.

Collegiale consultatie

Werkwijze op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid

Coaching en Supervisie

Een stijl van begeleiden waardoor de ander uit zichzelf in beweging komt