Van de supervisant wordt verwacht dat hij/zij:
  • Bij het begin van het traject persoonlijke leerdoelen formuleert;
  • Het eigen leerproces schriftelijk vastlegt in persoonlijke reflectieverslagen van de zittingen;
  • Opdrachten uitwerkt volgens afspraak.

De rol van de supervisor

De supervisor fungeert in het hele proces als instrumenteel klankbord en stimulator van kritisch maar respectvolle zelfbeschouwing. Daarnaast is zij de deskundige die ervaringen of conclusies voor de supervisant in een breder kader kan plaatsen. De supervisor ondersteunt de supervisant in de vorm van advisering en nabespreken van de zelfbeschouwende reflectieverslagen. De verslagen zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt binnen het supervisietraject. De eindrapportage kan daarop, als dat van te voren is afgesproken, een uitzondering zijn. In dit verslag van de supervisor staan de algemene bevindingen waarmee zowel de supervisant als de organisatie haar voordeel kan doen. Deze rapportage dient mede ondertekend te worden door de supervisant als teken dat hij/zij kennis heeft genomen van de inhoud.

Duur: 1 uur.
Kosten: €120,- inclusief voorbereiding, exclusief BTW en reiskosten

‘Met ziel en zakelijkheid’

Begeleide intervisie voor leidinggevenden en managers.

Collegiale consultatie

Werkwijze op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid

Coaching en Supervisie

Een stijl van begeleiden waardoor de ander uit zichzelf in beweging komt